Om Lilleborg / Bestyrelsen

Bestyrelsen

 
Formand:
Michael Kurtzweil
Tlf.: 42 22 09 19
Mail: michaelkurtzweil@gmail.com
 
Næstformand:
Mette Mikkelsen
 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Camilla Hagelund Vig
Mie Mikkelsen
Andreas Kallehave
 
 
 
Suppleant:
Tonni Jannsen
 
Medarbejderrepræsentanter:
Bettina Lyngdorff
Janne Larsen
 
Suppleant:
Rikke Skovgaard
 
Sekretær og leder: 
Lone Nilsson

Referater

 
Referater fra bestyrelsesmøderne er ikke offentligt tilgængelige.
De betragtes som bestyrelsens interne arbejdspapir og er derfor ikke tilgængelige for andre end bestyrelsens medlemmer. Forældrene vil løbende blive informeret om beslutninger og tiltag via Nyhedsbreve, som udsendes efter behov.
Lilleborg - den private børnehave | Stationsvej 7, 4560 Vig  | Tlf.: 5931 5571 | lilleborg@privat.dk