Om Corona / Corona

Corona

Kære forældre i Lilleborg - den private børnehave

Vi opfordrer alle til at følge Folketingets PÅBUD fremført den 11. marts 2020, samt Odsherreds Kommunes håndtering i forbindelse med COVID-19.
 
FØLG OGSÅ  MED PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE - odsherred.dk !
 
Påbuddet medfører, at alle forældre som det er muligt for, allerede fra den 12. marts 2020 skal beholde deres børn hjemme.

For dem, som ikke har den mulighed, skal de holde deres børn hjemme fra mandag den 16. marts og frem til 14 april.

Vi har nødpasning til børn af forældre med særligt kritiske arbejdsopgaver i det private og offentlige og for børn af de forældre, der ikke har andre pasningsmuligheder.
Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.

Vi har nødpasning til børn af forældre der er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne.
Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.

Vi har nødpasning til børn af forældre der har særlige sociale eller pædagogiske behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Hvis man har behov for nødpasning, skal man kontakte børnehaven på mail: lilleborg@privat.dk eller på telefon 59315571

Men husk at den generelle opfordring er, at man holder børnene hjemme i det omfang, det overhovedet kan lade sig gøre. På den måde kan vi hjælpe hinanden med at begrænse udbredelsen af den farlige Corona virus.

Børne- og undervisningsministeren har meddelt, at der ikke vil blive tale om reduktion i forældrebetalingen som følge af, at børnehaven lukkes ned i en periode.

Vi følger situationen tæt og ovenstående er gældende indtil yderligere udmelding fra Regeringen / Odsherred Kommune.

Vi informerer hurtigst muligt ved ny udmelding via vores Facebookside og Hjemmeside

Med venlig hilsen
Bestyrelse og personale
Lilleborg - den private børnehave | Stationsvej 7, 4560 Vig  | Tlf.: 5931 5571 | lilleborg@privat.dk