Om Corona / Nyhedsbrev november

Nyhedsbrev november

Nyhedsbrev (VARSLING OM NEDSAT ÅBNINGSTID I 2021)

Kære forældre.
Bestyrelsen har med virkning fra den 1.11.2020 besluttet at oprette en souschefstilling for at sikre / fremtidssikre ledelsen i institutionen bedst muligt. I den forbindelse tilgår Bettina Lyngdorff den pågældende stilling og funktion og bliver derved en del af ledelsesteamet. I samme moment tilføres der ressourcer til opgaven, så timerne ikke går fra timer til børnene.
 
I forbindelse med at Kommunen har nedsat åbningstiden i de kommunale institutioner med 1,5 time om ugen mod en betalingsregulering har vi også besluttet at nedsætte vores åbningstid, men kun med en time ugentlig.
 
De eneste par måneder har vi undersøgt pasningsbehovet i ydertimerne og tydeligt kunnet se at fredag fra kl. 16-17 var behovet lavest, eller ikke eksisterende. Så hermed varsles der ændring i åbningstiden med virkning fra den. 1. januar 2021. Det vil sige at vi har åbent man- torsdag kl. 6-17 og fredag kl. 6-16. i det nye år.
 
Bestyrelsen har ligeledes besluttet ikke at nedsætte vores forældrebetaling, da vi ikke som i det kommunale system har hele lukkeuger. Forældrebetalingen og betalingen for eftermiddagsmåltidet forbliver den samme som i år, hvilket vil sige at børn under 3 år koster 3.315 kr. og børn på 3 år og derover koster 2.087 kr. Eftermiddagsmåltidet koster 50 kr. Juli måned er dog betalingsfri også for eftermiddagsmåltidets vedkommende.
 
Der arbejdes målrettet med en masse spændende aktiviteter i tværs-grupperne frem til 1.december hvor vi holder pause og koncentrerer os om julehyggen. I november måned vil børnene fremstille julegaver til deres nærmeste familie. Julefesten den 10. december kan desværre ikke holdes med børnenes forældre, bedsteforældre som den plejer, men Støtteforeningen/Bestyrelsen og personalet arbejder på højtryk på at tænke kreativt, så vi måske kan holde en eller anden form for arrangement, måske digitalt?
 
Corona- pandemien er jo stadig iblandt os og vi skal fortsat være uhyrlig påpasselige med hygiejnen og det at holde afstand. Vi praktiserer fortsat overleveringer i forhaven og beklager mange gange at vores opsatte telte er blæst i stykker. Vi arbejder på om vi kan finde en løsning der er mere stabil end havepavilloner. Men indtil videre vil vi anbefale jer at have en paraply ved hånden så i ikke bliver alt for våde inden i har fået afleveret/modtaget jeres børn.
 
Vi har fortsat ekstra rengøringspersonale på samt bruger ekstra medarbejder ressourcer for at få det hele til at hænge forsvarligt sammen. Flere af børnehavens medarbejdere benytter visir og det er ikke noget børnene går væsentligt op i.
Vi inviterer til forældresamtaler i den nærmeste fremtid primært for forældre til de store børn der skal i skole til foråret. I den forbindelse skal forældrene benytte mundbind eller visir når de bevæger sig ind og ud af børnehaven, så vi kan gøre samtalerne så Corona sikre som muligt.
 
Vi ved at det kan føles svært at være forældre i denne tid hvor i ikke kan komme og gå og være en del af børnehavelivet som i har kunnet før Corona krisen tog sit indtog. Har i brug for en telefonsnak en forældresamtale eller lignende, så må i endelig sige til og vi vil finde plads til dette.

De bedste hilsner fra bestyrelsen og personalet
Lilleborg - den private børnehave | Stationsvej 7, 4560 Vig  | Tlf.: 5931 5571 | lilleborg@privat.dk