Praktisk / Priser

Priser

Vi bestræber Os på at  følge Odsherred Kommunes takster og tilskud.

Se priser og tilskudsmuligheder på Odsherred Kommunes hjemmeside under:
 

Der ydes søskendetilskud.

Der er mulighed for at søge økonomisk friplads. Se Fripladsskala 2019
 
Det vil derfor ikke blive dyrere at have dit barn indskrevet i Lilleborg - den private børnehave i forhold til i en kommunal børnehave i kommunen.
 
Tværtimod, da vi har åbent flere dage om året end de kommunale tilbud har, da vi ikke har nogen hele lukkeuger. 
Lilleborg - den private børnehave | Stationsvej 7, 4560 Vig  | Tlf.: 5931 5571 | lilleborg@privat.dk