Praktisk / Priser

Priser

Vi bestræber Os som udgangspunkt på at  følge Odsherred Kommunes takster og tilskud.
 
Beslutter bestyrelsen at ændre taksterne,vil forældrene blive varslet rettidigt.

Se priser og tilskudsmuligheder på Odsherred Kommunes hjemmeside under:
 

Der ydes søskendetilskud.

Der er mulighed for at søge økonomisk friplads. Se Fripladsskala 2019
 
Det vil derfor ikke blive dyrere at have dit barn indskrevet i Lilleborg - den private børnehave i forhold til i en kommunal børnehave i kommunen.
 
Tværtimod, da vi har åbent flere dage om året end de kommunale tilbud har, da vi ikke har nogen hele lukkeuger. 
Lilleborg - den private børnehave | Stationsvej 7, 4560 Vig  | Tlf.: 5931 5571 | lilleborg@privat.dk