Praktisk / Priser

Priser

Vi bestræber Os som udgangspunkt på at  følge Odsherred Kommunes takster og tilskud, men da Odsherred Kommune har varslet nedsat åbningstid  midt i budgetåret 2020 og nedsat forældrebetaling samt nedsat åbningstiden, har vi valgt at fortsætte med det prisniveau og den åbningstid som oprindeligt var besluttet for år 2020.
 
Beslutter bestyrelsen at ændre taksterne for 2021,vil forældrene blive varslet rettidigt.

Se tilskudsmuligheder på Odsherred Kommunes hjemmeside under:
 
 

Der ydes søskendetilskud.

Der er mulighed for at søge økonomisk friplads.
 
 
Lilleborg - den private børnehave | Stationsvej 7, 4560 Vig  | Tlf.: 5931 5571 | lilleborg@privat.dk