Praktisk / Priser

Priser

Hvad koster en plads i Lilleborg i år 2022 ?
 
Børn under 3 år = 3.315 kr.
Børn på 3 år og derover = 2.087 kr.
Eftermiddagsmåltidet 50 kr.
Juli måned er betalingsfri
 
Beslutter bestyrelsen at ændre taksterne for 2023, vil forældrene blive varslet rettidigt.

Se tilskudsmuligheder på Odsherred Kommunes hjemmeside under:
 
 

Der ydes søskendetilskud.

Der er mulighed for at søge økonomisk- eller socialpædagogisk friplads, på samme vilkår som i de kommunale dagtilbud.
 
 
Lilleborg - den private børnehave | Stationsvej 7, 4560 Vig  | Tlf.: 5931 5571 | lilleborg@privat.dk